Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1510842472896.jpg Received_723658231156288.jpeg IMG_9440.JPG 20171220_143029.jpg 20171220_143140.jpg 20171220_145017.jpg 20171220_150403.jpg 20180122_171517.jpg 20180205_083303.jpg 20180205_083329.jpg 20180209_152955.jpg 20180209_153027.jpg 20180209_153013.jpg 20180221_084351.jpg WP_20180201_10_53_55_Pro.jpg WP_20180201_10_44_27_Pro.jpg WP_20180201_10_40_21_Pro.jpg Image.jpeg Image.jpeg WP_20180203_10_15_03_Pro.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Unit 6. The young pioneers club

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 20h:55' 02-11-2017
  Dung lượng: 6.5 MB
  Số lượt tải: 265
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS
  Phuong Trung Secondary School
  Teacher : Nguyễn Thị Hoài Phương

  What is it?
  It’s the symbol of the Ho Chi Minh Communist Youth Union (The Youth Union).
  2. What do you know about the Youth Union?
  Unit 6
  The Young Pioneers club
  Period 34 : READ
  Friday,November 3rd,2017
  Childen should be encouraged to read book.
  All people have citizenship to vote.
  Uncle Ho established Ho Chi Minh Communist Youth Union.
  Every people should have awareness to protect the environment.
  - build good character:
  - love for the nation:
  found (v):
  - Officially (adv)
  - The VietNam Youth Federation:
  - Principle (n):
  - personality (n):
  xây dựng tính cách tốt
  tình yêu đất nước
  thành lập
  Liên đoàn thanh niên Việt Nam
  nguyên tắc
  nhân cách
  VOCABULARY
  Chính thức


  a- build good character:
  b- love for the nation:
  c- found (v):
  d- offically (adv)
  e-The Vietnam Youth Federation:
  f- principle (n) :
  g- personality (n):
  1-Tình yêu đất nước
  2-Thành lập
  3-Chính thức
  4-Nguyên tắc
  5-Nhân cách
  6-Liên đoàn thanh niên Việt nam
  7-Xây dựng tính cách tốt
  MATCHING
  Ho Chi Minh communist Youth Union is an organization for Vietnamese Youth from 18 to 30 years of age.
  The Union was founded on March 26, 1930 by the beloved president Ho Chi Minh.
  The Union often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements.
  The activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.


  *True / False Prediction

  Ho Chi Minh communist Youth Union is an organization for Vietnamese Youth from 16 to 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills and personal fitness.
  The Union was founded on March 26, 1931 by the beloved President Ho Chi Minh. It had different names over the years. One of its first name was ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976, it was officially named as it is called today: Ho Chi Minh Communist Youth Union. However people normally use the name ‘The Youth Union’ for short.
  The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.
  Ever since the Union was founded, its aims and principles, established by President Ho Chi Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow.
  Ho Chi Minh communist Youth Union is an organization for Vietnamese Youth from 18 to 30 years of age.
  The Union was founded on March 26, 1930 by the beloved president Ho Chi Minh.
  The Union often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements.
  The activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

  F
  15
  F
  1931
  T
  T
  *True / False Prediction
  The Youth Union was founded in……………….
  In ……………………the Youth Union was officially named as it called today.
  The Youth Union’s activities aim to help the young develop……………………………………………………
  Its aims and principles have been………………… for the young Vietnamese people of today and tomorrow.
  December 1976
  their public awareness and form their personality
  1931
  the guidelines
  1. Fill in the missing information .
  a. At what age can one join the Youth Union?
  b. When was the Youth Union founded?
  c. What is the complete name of the Youth Union?
  d. Can you name some social activities of the Youth Union?
  e. What do these activities aim to help?
  f. Who established the guidelines for the Vietnamese Youth?
  2. Comprehension questions

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  A
  B
  I win!
  I win!
  1
  1
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  5
  5
  6
  6
  7
  7
  8
  8
  a. Any Vietnamese youth from 15 to 30 years of age can join the Youth Union .
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  b. When was the Youth Union Founded ?
  b. The Youth Union was founded on March 26 1931
  TIME
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  c. What is the complete name of the Youth Union ?
  c. It’s Ho Chi Minh Communist Youth Union
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  d. Can you name some social activities of the Youth Union ?
  d. Some social activities of the Youth Union are Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign……

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  e. What do these activities aim to help?
  e. The activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  f. Who established the guidelines for the Vietnamese Youth?
  f.Uncle Ho.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TIME
  Congratulation !
  a) Any VietNamese youth from 15 to 30 years of age can join the Youth Union.
  b) The Youth Union was founded in 1931.
  c) It’s Ho Chi Minh communist Youth Union.
  d) Some social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign...
  e) The activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.
  f) Uncle Ho.
  HOMEWORK
  Learn new words .
  2.Copy exercises
  3.Prepare: Write
  Celinne Dion – And so this is Xmax
  THANK YOU
  Goodbye!
  FOR YOUR ATTENTION !
   
  Gửi ý kiến