Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1510842472896.jpg Received_723658231156288.jpeg IMG_9440.JPG 20171220_143029.jpg 20171220_143140.jpg 20171220_145017.jpg 20171220_150403.jpg 20180122_171517.jpg 20180205_083303.jpg 20180205_083329.jpg 20180209_152955.jpg 20180209_153027.jpg 20180209_153013.jpg 20180221_084351.jpg WP_20180201_10_53_55_Pro.jpg WP_20180201_10_44_27_Pro.jpg WP_20180201_10_40_21_Pro.jpg Image.jpeg Image.jpeg WP_20180203_10_15_03_Pro.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Thời khóa niểu

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Ngọc Ánh
  Ngày gửi: 09h:49' 07-11-2017
  Dung lượng: 20.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Tr­êng TiÓu häc Ph­¬ng Trung II
  Thêi Kho¸ BiÓu Líp 3A1
  Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u THỨ BẨY
  S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu Sáng
  Chµo cê TiÕng anh To¸n Tù nhiªn x· héi ¢m nh¹c §äc s¸ch To¸n Tù nhiªn x· héi ThÓ dôc H­íng dÉn häc H­íng dÉn häc
  To¸n TiÕng anh Tin To¸n TËp viÕt TËp lµm v¨n H­íng dÉn häc To¸n H­íng dÉn häc H­íng dÉn häc
  TËp ®äc Tin ChÝnh T¶ H­íng dÉn häc TËp ®äc H­íng dÉn häc ChÝnh T¶ ThÓ dôc MÜ thuËt Luyện MÜ thuËt Thñ c«ng
  TËp ®äc (KÓ chuyÖn) Tin §¹o ®øc LuyÖn tõ vµ c©u ¢m nh¹c Sinh ho¹t líp

  L­u ý: so¹n s¸ch ®óng mang ®Çy ®ñ tr­íc khi ®i häc


  Tr­êng TiÓu häc Ph­¬ng Trung II
  Thêi Kho¸ BiÓu Líp 3A1
  Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u THỨ BẨY
  S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu Sáng
  Chµo cê TiÕng anh To¸n TËp viÕt ¢m nh¹c §äc s¸ch TiÕng Anh Tù nhiªn x· héi MÜ thuËt Thñ c«ng H­íng dÉn häc
  To¸n Tin ChÝnh T¶ H­íng dÉn häc To¸n To¸n H­íng dÉn häc TiÕng ViÖt To¸n H­íng dÉn häc To¸n ¢m nh¹c H­íng dÉn häc TV H­íng dÉn häc
  TËp ®äc Tin §¹o ®øc H­íng dÉn häc TV TËp ®äc ThÓ dôc TËp lµm v¨n ThÓ dôc To¸n ThÓ dôc Thñ c«ng
  TËp ®äc (KÓ chuyÖn) Tù nhiªn x· héi LuyÖn tõ vµ c©u ChÝnh T¶ Sinh ho¹t líp

  L­u ý: so¹n s¸ch ®óng mang ®Çy ®ñ tr­íc khi ®i häc
   
  Gửi ý kiến