Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  EC05299DBB8F4302B879044AACB5656A.jpeg 806208C633904FFDB893D65130C92F93.jpeg 0ADEC6B3D89D41A2806E233185D387D1.jpeg 0711DFC9BE064BCD9A0ACF8C6F709D9A.jpeg D7B82296016A4E8F96B59F22F9D1A5DC.jpeg IMG_4933.JPG IMG_4932.JPG IMG_4930.JPG IMG_4930.JPG 20190104_034833.jpg 20190104_034838.jpg IMG_4913.JPG IMG_4912.JPG IMG_4909.JPG IMG_4909.JPG FBB2F82B811745B0B38A86488AB380C2.jpeg 3D2E3B1892294CEBA4481D4BA5F31480.jpeg BA3954634D7A461F97EEBB705EF8813F.jpeg D69DE71B69D64C6EB86A68FCA2EA1895.jpeg A26700E5644F4A17BDE8CFFE3697415F.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Số học 6. Đề thi học kì 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bá Thị Như Nguyệt
  Ngày gửi: 11h:02' 10-01-2019
  Dung lượng: 106.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
  NĂM HỌC 2015 -2016
  Môn :Toán 6
  I. Mục đích
  - Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng của HS cuối học kì I.
  - Thu thập thông tin về hiệu quả giảng dạy của GV đối với môn Toán 6 cuối học kì I, qua đó giúp cho lãnh đạo nhà trường có thêm thông tin để đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của bộ môn.
  II. Xác định hình thức của đề kiểm tra:
  - Hình thức: Tự luận
  - Thời gian làm bài: 90 phút.
  III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra

  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Phần tử Số phần tử của tập hợp
  Biết dùng kí hiệu. Nhận ra tập hợp

  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  1
  0,5 
  
  
  
  1
  0,5 
  
  2.Phân tích ra thừa số nguyên tố. ƯCLN, BCNN
  
  Biết phân tích ra thừa số nguyên tố
  Biết tìm ƯCLN


  Vận dụng phân tích ra thừa số nguyên tố., BCNN
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  
  1
  0,75 
  1
  1,5 
  
  2
  2,25
  
  3.Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa. Vận dụng tìm x.
  


   
  Biết cộng,trừ, nhân, chia,lũy thừa các số tự nhiên

  Vận dụng các phép tính
  tìm số tự nhiên x

  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  
  2
  1,5 
  1
  0,75
  
  3 .. 2,25
  
  4.Dấu hiệu chia hết số
  Biết vận dụng dấu hiệu chia hết
  
  
  Vận dụng tính chất chia hết
  
  
  Số câu
  Số điểm
  1
  0,5
  
   
  
  1
  1
  2
  1,5
  
  5. Số nguyên Cộng, trừ, nhân, chia số nguyên.
  Biết tìm số đối
   Biết cộng trừ các sô nguyên  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  1
  0,5
  1
  0,5
  
  
  2
  1
  
  6. Điểm, đoạn thẳng tia, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
  Biết vẽ tia, đoạn thẳng, điểm.Biết điểm nằm giữa . cùng phía , khác phía

  
  Biết so sánh hai đoạn thẳng
  Nhận biết trung điểm đoạn thẳng

  
  
  
  Số câu
  Số điểm

  1
  1,
  1
  0,75
  1
  0,75

  3
  2,5 
  
  Tổng số câu

  Tổng số điểm
  4

  2,5
  5
  .. 3,5 
  4
  .. 4
  13
  10

  
  

  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
  NĂM HỌC 2015 - 2016
  Môn :Toán 6

  Câu 1:(2đ)
  Cho tập hợp: A = {xN| 25 x 35}.
  Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử
  Tính số phần tử của tập hợp A?
  b) Trong các số sau số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 5:
  156 ; 473 ; 1045 .
  c) Tìm số đối của -7 và của 15.
  d) Tính : |-15| - 20.
  Câu 2:(1,5đ) Thực hiện các phép tính sau.
  a) 27.64 + 27 36 -1200 ;
  b) 41 + [18 : (12 – 9)2 ]
  Câu 3:(1,5đ) Tìm x, biết:
  a) 18 + x = 22
  b) Tìm ƯCLN(12;30)
  Câu 4:(1,5đ)
  Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ . Biết số học sinh trong khoảng từ 100 đến 130 học sinh. Tính số học sinh của khối 6?
  Câu 5:(2,5đ) Trên tia Ax vẽ hai đoạn thẳng AM = 3cm; AB = 6cm.
  a) Hai điểm M và B nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm A ?
  b) So sánh AM và MB
  c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
  Câu 6:(1đ) Chứng minh rằng:
  S = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + … + 32009 chia hết cho 4.


   
  Gửi ý kiến