Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_5713.JPG IMG_5655.JPG IMG_5652.JPG 64844B0FDA934CE085528A8C43FC0E0C.jpeg 5B3DE56844EC4818BBA4B204A8191439.jpeg 984B084E5E4149FF92B41E1ED5429AB5.jpeg 3845259924B64BA5A4A79CA502125DCA.jpeg D44E1F50573C44EF9FF08CCCB256E0FF.jpeg 4DC29E944D7E4193904CC55AD6BB2C7E.jpeg IMG_5641.JPG IMG_5640.JPG IMG_5639.JPG IMG_5638.JPG IMG_5637.JPG IMG_5636.JPG IMG_5635.JPG IMG_5635.JPG IMG_5634.JPG IMG_5633.JPG IMG_5632.JPG

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Tieng anhlop 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn thị Vân
  Ngày gửi: 10h:16' 26-11-2018
  Dung lượng: 768.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  200 câu IOE Lớp 5 VÒNG HUYỆN, CẤP HUYỆN
  ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 5 - VÒNG HUYỆN
  Question 1:
  
  Question 2:
  
  Question 3:
  
  Question 4:
  
  Question 5:
  
  Question 6:
  
  Question 7:
  
  Question 8:
  
  Question 9:
  
  Question 10:
  
  Question 11:
  
  Question 12:
  
  Question 13:
  
  Question 4:
  
  Question 15:
  
  Question 16:
  
  Question 17:
  
  Question 18:
  
  Question 19:
  
  Question 20:
  
  Question 21:
  
  Question 22:
  
  Question 23:

  Question 24:
  
  Question 25:
  
  Question 26:
  
  Question 27:
  
  Question 28:
  
  Question 29:
  
  Question 30:
  
  Question 31:
  
  Question 32:
  
  Question 33:
  
  Question 34:
  
  Question 35:
  
  Question 36:
  
  Question 37:
  
  Question 38:
  
  Question 39:
  
  Question 40:
  
  Question 41:
  
  Question 42:
  
  Question 43:
  
  Question 44:
  
  Question 45:
  
  Question 46:
  
  Question 47:
  
  Question 48:
  
  Question 49:
  
  Question 50:
  Jim and Sam are _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Arts. They say it is very interesting.
  Question 51:
  What _ _ _ _ does your family have breakfast? - At 7 o’clock.
  Question 52:
  The museum _ _ behind the park.
  Question 53:
  Look! The boys are talking _ _ _ _ _ the football match.
  Question 54:
  
  Question 55:
  Does Tom p_ _ _ badminton at 4 pm?
  Question 56:
  The writer of the book you’re reading is _ _ African.
  Question 57:
  After dinner, my mother checks my homework b_ _ _ _ _ bedtime.
  Question 58:
  My sister has got some friends from G_ _ _ _ _y.
  Question 59:
  Fifty- five p_ _ _ twenty-two equals seventy-seven.
  Question 60:
  What is your k_ _ _ _ _ _ like?
  Question 61:
  I work _ _ _ _ six o’clock in the morning until three in the afternoon.
  Question 62:
  .The students played different sports _ _ _ _ as badminton, chess and hide-and-seek.
  Question 63:
  I am having a birthday party _ _ _ _ my friends.
  Question 64:
  What is his nationality? – He is A_ _ _ _ _ _ _ _ _(nước Úc).
  Question 65:
  Where does he live? – He lives _ _ 16 Nguyen Du Street.
  Question 66:
  My brother is a factory _ _ _ _ _ _. He works in a factory.
  Question 67:
  There is a small pond b_ _ _ _d the house.
  Question 68:
  I often write to Jack and tell him _ _ _ _ _ my school.
  Question 69:
  What d_ _ _ your brother do in the afternoon?
  Question 7:
  Lena isn’t well today. She is staying at h_ _ _.
  Question 71:
  What’s the w_ _ _ _ _ _ like in the Summer? - It’s hot.
  Question 72:
  _ _ _ _ _ does he live? – He lives in Nguyen Du Street.
  Question 73:
  I live far _ _ _ _ my parents. I phone them everyday.
  Question 74:
  There is a vi_ _ _ _ fence around my house.
  Question 75:
  There is a bl_ _ _ fence around my house.
  Question 76:
  What did your father d_ yesterday evening? - He read newspapers.
  Question 77:
  I’m not hungry _ _ _ I’m thirsty.
  Question 78:
  There are many clouds _ _the sky.
  Question 79:
  Let’s buy a big present _ _ _her birthday party.
  Question 80:
  _ _ _ _ would you like?-Some soda, please.

  She/comes/Australia./from…………………………………………
  Can you/school/come to/early/tomorrow?
  ……………………………………………………………………………
  How many/floors/does/your school/ have?
  ……………………………………………………………………………
  She’s/going to/an English song./sing
  ……………………………………………………………………………
  She is learning… to use a computer.
  A. what B. how C.why D. which
  Last
   
  Gửi ý kiến