Tuần 7. Cô giáo lớp em

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Kỳ (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:31' 22-10-2015
Dung lượng: 15.9 MB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người
QUÝ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 2C
Môn: Luyện từ và câu

Giáo viên dạy : Trần Văn Kỳ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Em hãy nói tên mùa thích hợp với mỗi tranh sau:
Mùa đông
Mùa hạ
Mùa thu
Mùa xuân
3
1
2
4
KIỂM TRA BÀI CŨ
2/ Hãy thay cụm từ “Khi nào” trong câu hỏi bằng các cụm từ khác ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ )
Khi nào bạn đến thư viện?
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc.
Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
1.Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh)
Bài 1. Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp:
Mở rộng vốn từ : từ ngữ về chim chóc
Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu
Luyện từvà câu
( cú mèo,
M: chim cánh cụt
M: tu hú
M: bói cá
gõ kiến,
chim sâu,
cuốc,
quạ,
vàng anh)
Bài 1. Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp:
Mở rộng vốn từ : từ ngữ về chim chóc
Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu
Luyện từvà câu
( cú mèo,
M: chim cánh cụt
M: tu hú
M: bói cá
gõ kiến,
chim sâu,
cuốc,
quạ,
vàng anh)
Cú mèo
Gõ kiến
Chim sâu
Cuốc
Quạ
Vàng anh
Bài 1. Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp:

cú mèo
M: chim cánh cụt
M: tu hú
M: bói cá
gõ kiến
chim sâu
cuốc
quạ
vàng anh
,
(
)
,
,
,
,
Bài 2. Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau:
c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu?
b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu?
a) Bông cúc trắng mọc ở đâu?
M- Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.
- Chim sơn ca bị nhốt trong lồng.
- Em làm thẻ mượn sách ở thư viện.
Để trả lời cho câu hỏi có cụm từ ở đâu ta dùng từ chỉ địa điểm, vị trí, nơi ở.

a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.
Bài 3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau:
c) Sách của em để trên giá sách.
b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.
M- Sao Chăm chỉ họp ở đâu ?
- Em ngồi ở đâu?
- Sách của em để ở đâu?
Đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ địa điểm, địa chỉ, vị trí, nơi ở ta dùng câu hỏi có cụm từ ở đâu?
Trò chơi : Ô cửa bí mật
Thể lệ trò chơi:
Mỗi đội được quyền lựa chọn một ô cửa và trả lời các câu hỏi trong vòng 10 giây. Nếu trả lời đúng được thưởng tràng pháo tay, nếu trả lời sai đội bạn có quyền trả lời . Đội nào được nhiều đội đó chiến thắng.
Nêu tên của loài chim này?
Nêu tên của loại chim này?
Chọn câu trả lời đúng:

Loài chim nào sau đây được xếp theo nhóm gọi tên theo tiếng kêu?
A. cu gáy B. chim sâu C. cú mèo
Chọn câu trả lời đúng:
Khi muốn biết địa điểm của ai đó, của việc gì đó, … ta dùng từ ngữ gì để hỏi?
A. ở đâu? B. làm gì? C.thế nào?
Chọn câu hỏi đúng cho câu sau: Con chim hót ở trên cành.
A. Con chim hót làm gì?
B. Con chim hót ở đâu?
C. Con chim hót như thế nào?
A. gõ kiến B. chào mào C. tu hú
Chọn câu trả lời đúng:
Loài chim nào sau đây được xếp theo nhóm gọi tên theo hình dáng?
1
2
3
5
4
Bắt đầu
Ô CỬA BÍ MẬT
6
Con Cò
Con Công
Nêu tên của loài chim này?
Nêu tên của loại chim này?
Chọn câu trả lời đúng:

Loài chim nào sau đây được xếp theo nhóm gọi tên theo tiếng kêu?
A. cu gáy B. chim sâu C. cú mèo
Chọn câu trả lời đúng:
Khi muốn biết địa điểm của ai đó, của việc gì đó, … ta dùng từ ngữ gì để hỏi?
A. ở đâu? B. làm gì? C.thế nào?
Chọn câu hỏi đúng cho câu sau: Con chim hót ở trên cành.
A. Con chim hót làm gì?
B. Con chim hót ở đâu?
C. Con chim hót như thế nào?
A. gõ kiến B. chào mào C. tu hú
Chọn câu trả lời đúng:
Loài chim nào sau đây được xếp theo nhóm gọi tên theo hình dáng?
1
2
3
5
4
0
Bắt đầu
2
4
6
8
10
Ô CỬA BÍ MẬT
6
Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

Bài tập 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu,cuốc, quạ,vàng anh )

Bài tập 2: Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau a) Bông cúc trắng mọc ở đâu? - Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại. b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu? - Chim sơn ca bị nhốt trong lồng. c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu? - Em làm thẻ mượn sách ở thư viện.
Bài tập 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau: a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. - Sao Chăm chỉ họp ở đâu? b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên phải. - Em ngồi ở đâu? c) Sách của em để trên giá sách. - Sách của em để ở đâu?
Mùa đông
Mùa hè
Mùa thu
Mùa xuân
Bài 1. Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp:
Mở rộng vốn từ : từ ngữ về chim chóc
Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu
Luyện từ và câu
( cú mèo,
M: chim cánh cụt
M: tu hú
M: bói cá
gõ kiến,
chim sâu,
cuốc,
quạ,
vàng anh)
 
Gửi ý kiến