Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  46521613_2673060169500890_3280041471410962432_n.jpg IMG_5069.JPG IMG_5105.JPG IMG_5106.JPG IMG_5105.JPG IMG_5104.JPG IMG_5104.JPG IMG_5102.JPG IMG_5100.JPG IMG_5098.JPG IMG_5096.JPG IMG_5095.JPG IMG_5094.JPG IMG_5094.JPG IMG_5091.JPG IMG_5092.JPG IMG_5087.JPG IMG_5086.JPG IMG_5085.JPG IMG_5084.JPG

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Unit 14. Wonders of the world

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự làm
  Người gửi: Hoàng Minh Hải
  Ngày gửi: 21h:05' 03-05-2018
  Dung lượng: 4.6 MB
  Số lượt tải: 26
  Số lượt thích: 0 người
  CROSSWORD
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  G
  R
  E
  A
  T
  W
  A
  L
  L
  H
  A
  L
  O
  N
  G
  B
  A
  Y
  H
  U
  E
  C
  I
  T
  A
  D
  E
  L
  B
  I
  G
  B
  E
  N
  E
  V
  E
  R
  E
  S
  T
  CROSSWORD
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  S
  T
  A
  T
  U
  E
  O
  F
  L
  I
  B
  E
  R
  T
  Y
  M
  O
  U
  N
  T
  R
  U
  S
  H
  M
  O
  R
  E
  Key :
  WONDERS
  It is a famous place in China. Some people say it can be seen from the moon.
  It is the highest mountain in the world.
  It is a famous statue in New York.
  It is a famous place in Hue
  It`s one of the World Heritages of Viet Nam.
  It is a famous clock in London
  It is a famous mount where the heads of four American presidents are carved into the rock.
  WONDERS OF THE WORLD
  Unit : 14
  Getting started + Listen and Read

  Unit 14. wonders of the world
  Lesson 1. Getting started - Listen and read
  I Getting stared
  Match the name of these famous world landmarks to the correct pictures.
  a
  c
  b
  d
  Stonehenge
  The Pyramids
  Sydney Opera House
  Statue of Liberty
  1 – c
  2 – a
  3 – b
  4 – d

  I.Vocabulary
  wonder
  : kỳ quan
  (n)
  clue
  : manh mối, sự gợi ý
  (n)
  suggest
  : đề nghị
  (v)
  II. Practice the dialogue
  I.Vocabulary
  II. Practice the dialogue
  * Model sentences
  She doesn’t know how to play it.
  Form:
  S + V +…Question words + to- infinitives
  = She doesn’t know how she can play it.
  how, what, where, when….
  tell, show, ask, decide,
  know, understand………
  * Use question words + to- infinitives..
  1. She/ told /me/ how / go/ there.
  2. Linh/showed / Mai/ where / get / tickets.
  3. I/ advised/ Nhi/ how/ go/ from Hue/ Hoi An.
  4. Nga/ told /Na/ what / do / there during the visit.
  * Use question words + to- infinitives..
  1. She/ told /me/ how / go / there.
  - She told me how to go there.
  2. Linh/ showed/ Mai/where/get/tickets.
  - Linh showed Mai where to get tickets.
  3. I/advised/ Nhi/ how/go/ from Hue/ Hoi An.
  - I advised Nhi how to go from Hue to Hoi An.
  4. Nga/ told/Na/ what/ do/ there during the visit.
  - Nga told Na what to do there during the visit.
  III. Complete the summary. Use words from the dialogue.
  Hoa, Nga and her cousin Nhi bored, so Nga that they play a (1) ............ 20 Questions.She the rules and then the girls to play. Nga of a (2)............ and she the others a (3)......... by saying that it
  in (4)............. . Nhi out the place in (5).............. .Hoa it the (6)............... Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi (7)......... when she it (8).......... the Statue of Liberty.
  game
  place
  clue
  Vietnam
  America
  Golden
  right
  was
  were
  suggested
  called
  explained
  started
  thought
  gave
  wasn’t
  found
  was
  thought
  was
  was
  said
  Team A
  Team B
  2
  1
  5
  4
  6
  3
  A
  B
  Nhi found out the key of the guessing game.
  Who found out the key of the guessing game?
  Lucky Number

  Did Nga explain the rules of the guessing game?
  Yes, she did.
  What did Nga suggest when Nhi, Hoa, Nga were bored ?
  Nga suggested that they play a game.
  Lucky Number
  What was the key of the guessing game ?
  It was the Statue of Liberty.
  Team A
  CONGRATULATIONS !
  Team B
  CONGRATULATIONS !
  Team A and Team B
  CONGRATULATIONS !
  Answer the questions
  1. What did Nga suggest when Nhi, Hoa, Nga were bored ?
  2. Did Nga explain the rules of the guessing game?
  3. Who found out the key of the guessing game?
  4. What was the key of the guessing game?
  Nga suggested that they play a game.
  Yes, she did.
  Nhi found out the key.
  It was the Statue of Liberty
  Homework:
  - Learn by heart the vocabulary and structure.
  - Write the summary in your exercise notebooks .
  - Prepare Unit 14 : Lesson 2 : Speak + Language focus 2 .
   
  Gửi ý kiến