Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô thúy hòa
Giới tính Nữ
Đơn vị thcs dung liet
Tỉnh/thành bac ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 827 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 471 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này