Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thu Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 41 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 307 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34931 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này