Thông tin thành viên

1121276.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Đình Cương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hòa Xá
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Chí Luyện
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5171 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này