Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên nguyễn ngọc tú
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT đông đô
Tỉnh/thành hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 574 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 43 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này