Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Văn Duy
Giới tính Nam
Đơn vị đại học dược hà nội
Tỉnh/thành hải phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 558 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2915 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này