Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thanh Hugo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Quý Đôn
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 10 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 38 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này