Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Đức Hiền
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/DuongHien
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Hồng Quang
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu -Giáo viên giỏi -Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 69 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 144 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3949 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này