Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Ngọc Minh Thư
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS nguyễn trường tộ
Tỉnh/thành binh phước
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 96 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 42 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này