Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Thái Hà
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaihacp
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Cúc Phương
Quận/huyện Huyện Nho Quan
Tỉnh/thành Ninh Bình
Giới thiệu Trình độ chuyên môn: ĐHSP. Thành tích: CSTĐ cấp cơ sở.GIải khuyến khích giao lưu cán bộ quản lý Tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất năm học 2010-2011 .
Xác thực bởi hvhuenqnb, Đinh Thị Thuý
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 151 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3491 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này