Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Thị Thơm
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Liên Hòa
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 907 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18774 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này