Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Long Vượng
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Dũng Liệt
Tỉnh/thành Bắ Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8050 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3986 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này