Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Nga
Giới tính Nữ
Đơn vị thptphucat1
Tỉnh/thành binhdinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4297 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 570 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này