Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Chu Gia Bao
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sơn Động 2
Quận/huyện Huyện Sơn Động
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1163 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5398 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này