Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Khuong Phu Trung
Giới tính Nữ
Đơn vị tr][ngf thcs minh nghĩa
Tỉnh/thành thanh hoa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9702 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5714 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này