Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở
Xác thực bởi Tào Thị Như Hoa, Thái Thị Minh Thi
Đã đưa lên 204 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 777 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9650 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này