Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngoc Khuyen
Giới tính Nam
Đơn vị THCS Thi Tran Tam Vu
Tỉnh/thành Long An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2834 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này