Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Đình Tuấn
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Cao Thắng
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1454 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3922 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này