Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngưyễn Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Đồng Quang
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2070 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3599 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này