Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tân
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 169 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 341 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này