Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Bùi Thị Kim Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó trưởng Phòng
Đơn vị Trường THCS Cao Viên
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu GV giỏi cấp tỉnh,9 SKKN cấp tỉnh(Hà Tây), 5 SKKN cấp TP (Hà Nội).2 luận văn tốt nghiệp loại gioi.GV trung học cao cấp
Xác thực bởi Bùi Thị Kim Anh, Bùi Thị Thu Huyền
Đã đưa lên 1151 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 357 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 173 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 257987 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này