Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Kiều Thị Tấm
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Thị Trấn-PT
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1954 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 56 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này