Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Chí Hào
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS lê lai
Tỉnh/thành Bà rịa Vũng Tàu
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1841 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 0 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này