Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Tài Thiều
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị phong giao duc dao tao
Quận/huyện Huyện Đan Phượng
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Hương, Tạ Mạnh Tùng
Đã đưa lên 2434 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 116 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 280524 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này