Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Nhiên
Giới tính Nữ
Đơn vị Tieu hoc An son
Tỉnh/thành Hai phong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 373 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 96 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này