Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tứ Trưng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Bùi Ngọc Thu, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 4500 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1764 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5290600 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này