Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Akira Gaku
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS TP Bến Tre
Tỉnh/thành Bến Tre
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 238 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này