Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Đào
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường Tiểu Học Tân Tiến 3
Tỉnh/thành Bình Thuận
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 183 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 97 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này