Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Quách Thị Lan
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/quachlan68
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Thị Tâm, Thái Thị Minh Thi
Đã đưa lên 385 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 381065 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này