Thông tin thành viên

830563.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Đặng Chí Kiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/amnhaccuocsong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cúc Phương
Quận/huyện Huyện Nho Quan
Tỉnh/thành Ninh Bình
Chuyên môn Tin học, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu Giáo viên màng lưới cấp huyện
Xác thực bởi Đặng Thanh Nghị, Nguyễn Thị Linh
Đã đưa lên 125 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 649 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 544 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này