Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Anh Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Mai
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 438 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 66 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 136507 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này