Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Xuân Quỳnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Tân
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Giới thiệu Giáo viên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7986 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14589 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này