Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Tượng
Quận/huyện Huyện Thạch Thành
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5793 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 881 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này