Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoàn Thúy Hoà
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đình Xuyên
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 182 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4810 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 22 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 251994 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này