Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20181207_040049.jpg 20181207_035336.jpg 20181207_040049.jpg 20181207_041243.jpg 20181207_042439.jpg 20181207_045542.jpg CNTT.jpg Spk20791.jpg Spk20791.jpg 6.jpg IMG_1543376403069_1543377396479.jpg IMG_1543370274347_1543377385234.jpg IMG_1543373131134_1543377371756.jpg Tuyen_truyen_phong_chong_ma_tuy.jpg Thi_tim_hieu_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Thay_hieu_truong_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Le_chao_co_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Ky_niem_20112018.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Unit 9. Natural disaters

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lý Thị Tuyết
  Ngày gửi: 11h:40' 22-05-2018
  Dung lượng: 11.3 MB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  welcome to our class
  English 9
  2
  Match the pictures to the correct words.
  Matching
  1
  2
  4
  3
  snowstorm
  volcano
  earthquake
  typhoon
  Natural disasters


  NATURAL DISASTERS
  Getting started,
  listen and read
  Unit 9:
  thunderstorm
  : bão có sấm sét, mưa to
  highland
  :vùng cao nguyên
  : Đồng bằng châu thổ
  delta
  Who are they ?
  What are they talking about ?
  They are talking about watching the weather forecast on TV.
  Grandma
  THUY
  sunny
  Ha Noi
  Thanh Hoa
  Hue
  Highlands
  HCM City
  Prediction:
  23oC - 27oC
  Thuy: Grandma, it`s the weather forecast on TV.
  Grandma: Can you turn up the volume, Thuy?
  Thuy: Yes, Grandma.
  Weatherman: Here is Tomorrow`s weather forecast. Ha Noi and areas to the north will be sunny. Ha Noi will have temperatures between 23°C and 27°C. It will be raining along the coast of Thanh Hoa. The south-central coast can expect thunderstorms, Hue will experience temperatures between 25°C and 30°C. There will also be thunderstorms over the central highlands. Areas around the Cuu Long Delta can expect clouds during the day. Ho Chi Minh City`s temperatures will be between 27°C and 35°C.
  Thuy: That`s all, Grandma.
  Grandma: Thank you, dear. What are you doing?
  Thuy: I`m preparing for a picnic with some old friends of mine. We haven’t met since we left school. We`re going to a park on the other side of the river.
  Grandma: Don`t forget to bring along a raincoat.
  Thuy: But Grandma, the forecast says it`ll be sunny.
  Grandma: I never trust weather forecasts.
  Thuy: You don’t miss a single one on TV, do you?
  Grandma: But I like watching them, dear.
  Thuy: Alright Grandma, I’ll bring a raincoat just in case. I hope my friends won`t laugh at me.
  sunny
  Ha Noi
  Thanh Hoa
  Hue
  Highlands
  HCM City
  Checking prediction:
  23oC - 27oC
  thunderstorms
  raining
  25oC - 30oC
  27oC – 35oC
  No information
  No information
  No information
  No information
  * Talking about the temperature:
  1. Ha Noi will have temperatures between 230C and 270C.
  2. Hue will experience temperatures between 250C and 300 C.
  3. Ho Chi Minh city’s temperatures will be between 270C and 350C.
  40C – 110C
  110C – 150C
  150C – 250C
  Fill in each blank with one word or phrase from the dialogue:
  1. Thuy’s grandmother wants her to ______ the volume on TV because she wants to listen to the _____________
  2. It will be______ along the coast of Thanh Hoa.
  3. The_______________ will experience thunderstorms.
  4. Ho Chi Minh City will _______________ between 270 C and 350 C.
  5. Although Thuy’s grandmother doesn’t trust _______________, she likes ___________
  turn up
  weather forecast.
  raining
  central highlands
  have temperatures
  weather forecasts
  watching them
  A:
  B:
  sunny
  raining
  C:
  D:
  snowy
  cloudy
  sunny
  A:
  B:
  on
  up
  C:
  D:
  off
  down
  up
  A:
  B:
  on…..on
  from….to
  C:
  D:
  in……in
  between..and
  between … and
  A:
  B:
  snowy
  rainy
  C:
  D:
  thunderstorms
  sunny
  rainy
  A:
  B:
  270C - 350C
  230C - 270C
  C:
  D:
  270C – 320C
  230C - 350C
  270C – 350C
  A:
  B:
  park
  zoo
  C:
  D:
  farm
  forest
  park
  A:
  B:
  some fruit
  drinks
  C:
  D:
  clothes
  a raincoat
  a raincoat
  A:
  B:
  sometimes
  always
  C:
  D:
  never
  often
  never
  A:
  B:
  films
  weather forecasts
  C:
  D:
  news
  music
  Weather forecasts
  A:
  B:
  look
  talk
  C:
  D:
  wait
  laugh
  laugh
  Great Job!!!!
  Thank you for playing!
  HOMEWORK
  * Learn by heart new words
  * Practice talking about the temperatures
  * Prepare for the next lesson: Speak + Listen
  Thank You!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓