Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20181207_040049.jpg 20181207_035336.jpg 20181207_040049.jpg 20181207_041243.jpg 20181207_042439.jpg 20181207_045542.jpg CNTT.jpg Spk20791.jpg Spk20791.jpg 6.jpg IMG_1543376403069_1543377396479.jpg IMG_1543370274347_1543377385234.jpg IMG_1543373131134_1543377371756.jpg Tuyen_truyen_phong_chong_ma_tuy.jpg Thi_tim_hieu_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Thay_hieu_truong_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Le_chao_co_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Ky_niem_20112018.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Unit 5. The media

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lý Thị Tuyết
  Ngày gửi: 11h:47' 22-05-2018
  Dung lượng: 19.1 MB
  Số lượt tải: 214
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Teachers to class 9A7
  MATCHING
  Using the internet
  Watching TV
  Reading magazines
  Reading newspapers
  Listening to the radio
  1
  2
  3
  5
  Using the internet
  Watching TV
  Reading magazines
  Reading newspapers
  Listening to the radio
  MEDIA
  Friday, November 17th, 2017
  UNIT 5: MEDIA
  Period 28: Getting Started + Listen and Read
  Getting started:
  Example exchange:
  S2: About 4 or 5 hours, I guess.
  S1: Which of these is your favorite activity
  in your free time?
  S2: Watching TV.
  S1: How many hours a week do you spend on watching TV?
  crier(n):
  viewer (n):
  remote control (n) :
  channel (n)
  interactive (adj)
  1. New words.
  - crier (n):
  - channel (n):
  - remote control (n):
  - interactive (adj):
  - viewer (n):
  - benefit (n):
  2.Checking Vocabulary.


  .

  What and where
  Interactive
  1
  2
  3
  4
  5
  Benefit
  Channel
  Remote control
  Crier
  Viewer
  6
  *Guessing
  A
  B
  C
  D
  Listen and read.  D
  B
  B
  C
  A
  D
  a. Complete the table
  1. What was a town crier?
  A town crier was a person whose job was to go through city streets ringing a bell to shout the latest news as he was walking
  b. Answer the questions
  2. How popular is the Kien Thuc Ngay Nay?
  The Kien Thuc Ngay Nay is one of the most popular magazines and is widely read both teenagers and adults
  3. What benefits does TV bring about to people’s life?
  People can get the latest information and enjoy interesting and inexpensive local and international programs in a convenient way
  4. What kinds of magazines and newspapers do you read?
  I often read ……
  5. What is your favorite type of media? Why?
  Possible answer :

  I like TV because it is inexpensive
  and convenient.
  2. GRAMMAR
  Ex : People love reading newspapers and magazines.
  enjoy
  like

  dislike
  hate
  love
  V-ing
  S +
  Model sentence.
  - She / like / walk / to school.
  - We / enjoy / learn / English.
  She likes walking to school
  We enjoy learning English
  * Gerund
  They/ like/watch /TV
  They like watching TV
  They/enjoy/read newspapers
  They enjoy reading newspapers
  I/hate /listen/ to the radio
  I hate listening to the radio
  Miss Dong/ love/read/books
  Miss Dong loves reading books
  Mr. Nam/dislike/use the Internet
  Mr. Nam dislikes using the Internet
  HIDDEN PICTURE GAMES
  MAGAZINES
  RADIO
  TELEVISION
  CRIER
  The newspapers , magazines , television , radios and internet are the .........(1)..... . Before the invention of newspapers, people got the news by listening to the town ........(2)... . They shouted the latest ...(3)…. while they were walking on the city streets.Television is an.. …...(4)...... ………and convenient way to get the latest information . With ........(5)...........TV , viewers are able to ask questions ...(6)......... the show using their remote control . In Vietnam the kien Thuc Ngay Nay is widely .......(7)... .by both …....(8)... ….. and adults .
  Fill in each blank with a suitable word from the box.
  media
  criers
  news
  interactive
  inexpensive
  about
  read
  teenagers
  read
  news
  criers
  interactive
  about
  inexpensive
  teenagers
  media
  - Learn by heart new words.
  Copy the answers in exercise b/page
  42 in the workbook.
  - Prepare: Speak and LF 2
  Homework
  mindmap
  Thank For Your Attendance!
   
  Gửi ý kiến