No_photof
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Khánh
Quận/huyện Huyện Hoài Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Hóa học
Điểm số 29 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Thượng
Quận/huyện Huyện Hoài Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Khánh
Quận/huyện Huyện Hoài Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bồ Đề
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Sinh học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bồ Đề
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Lịch sử
Điểm số 68 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bồ Đề
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Lịch sử
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tài khoản dùng thử
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Công ty Cổ phần Mạng Giáo dục Bạch Kim
Quận/huyện Quận Đống Đa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cầu Giấy
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Lịch sử, Thể dục
Điểm số 53 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cầu Giấy
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Lịch sử, Thể dục, GD hướng nghiệp
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cầu Giấy
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Lịch sử, Thể dục, GD hướng nghiệp
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cầu Giấy
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Ngữ văn, Tin học, Thể dục, Địa Lý
Điểm số 26 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cầu Giấy
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học, Địa Lý
Điểm số 26 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cầu Giấy
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Cầu Giấy
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Lịch sử, Thể dục, GD hướng nghiệp
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dịch Vọng
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Lịch sử, Thể dục, GD hướng nghiệp
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Đào
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Tiến
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 1717 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Vạn Phúc
Quận/huyện Huyện Thanh Trì
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 39198 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Vũ Thị Hay
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Thị trấn Phú Minh
Quận/huyện Huyện Phú Xuyên
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huế
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đại Hưng
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 2721 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Viết Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bột Xuyên
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 7462 (xem chi tiết)