No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Chuyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Thanh Xuân
Quận/huyện Quận Thanh Xuân
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 617 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh Tiếp
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Thành Công A
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hải yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non New Sun
Quận/huyện Huyện Hoài Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 3929 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Khánh Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Quang A
Quận/huyện Huyện Ba Vì
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 34 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huế
Giới tính Nữ
Website https://chiaki82.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Kiêu Kỵ
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 19349 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Giang Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ba Trại
Quận/huyện Huyện Ba Vì
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 2352 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Văn Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ba Trại
Quận/huyện Huyện Ba Vì
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 4478 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Phạm Thị Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Phù Lưu Tế
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 200 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên ThS. Tô Thị Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hợp Nhất
Quận/huyện Huyện Ba Vì
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 40619 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Lan Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngọc Tảo
Quận/huyện Huyện Phúc Thọ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 98 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Hồng Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Việt Hưng
Quận/huyện Quận Long Biên
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 71 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Ngọc Thụy
Quận/huyện Quận Long Biên
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Trí
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 26598 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Lê Ngàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Dân
Quận/huyện Huyện Phú Xuyên
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 3283 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Thành
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 29 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Trần Thị Sáu
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Đốc Tín
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 35 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thị Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Ước
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 44694 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tạ Thị Hôm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên
Quận/huyện Huyện Phú Xuyên
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1624 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Xuy Xá
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 3673 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Đình 2
Quận/huyện Quận Nam Từ Liêm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 263 (xem chi tiết)