Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đinh Bình Dương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/12a4h
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quảng Oai
Quận/huyện Huyện Ba Vì
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ, Tin học, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Dương Bình Khôi Luyện, Nguyễn Ld Bk
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 98 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 84 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 136 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này