Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phương Trung
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Phạm Thị Kim Hoa, Đinh Thị Nguyệt
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 88 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7924 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này