Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Trọng Nghiệp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trongnghiep2002
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Lý Thánh Tông
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Văn Thpt
Đã đưa lên 784 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1300 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 407441 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này