Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Văn Khánh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Huyện Chương Mỹ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Giới thiệu Giáo viên Toán
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 87 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 719 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54804 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này