Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Võ lê Minh Đan
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Hà Huy Giáp
Tỉnh/thành HCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 138 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này