Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Trường
Giới tính Nam
Website https://truongthhongquang.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Quang
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Thế Dân
Đã đưa lên 784 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 258 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6121 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 748080 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này