Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Ngà
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Cao Dương
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp Thành Phố
Xác thực bởi Lê Thị Minh Nghĩa, Đỗ Thị Hoàn
Đã đưa lên 806 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1047 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 33 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 244835 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này