Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Hữu Gia
Giới tính Nam
Website https://gia.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ái Mộ
Quận/huyện Quận Long Biên
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Ngô Thị Thúy Anh, Phạm Thùy Dương
Đã đưa lên 382 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 109 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 876 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34942 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này